Brinkhuis

In het Brinkhuis – oorspronkelijk de bibliotheek van Betondorp – is nu een servicepunt van Dynamo gevestigd. Het wordt gerund door participatiemedewerker Jo-Ann Watson. In het servicepunt is, naast de vele buurtactiviteiten ook een mini bibliotheek aanwezig. Onder bepaalde voorwaarden kunt u in het Brinkhuis ook een ruimte huren.

Het Brinkhuis huisvest een servicepunt waar bewoners deel kunnen nemen aan activiteiten,  een maaltijd kunnen gebruiken, of gebruik kunnen maken van zorg- en/of gemaksdiensten. Verder worden in een servicepunt diverse spreekuren voor bepaalde doelgroepen gehouden. Vanuit de servicepunten kunnen diensten en/of zorg geleverd worden aan buurtgenoten die niet mobiel zijn en/of (door omstandigheden al of niet tijdelijk) niet naar een servicepunt toe kunnen komen. In de servicepunten werken formele en informele Zorg en Welzijn met elkaar samen. Activiteiten in de servicepunten worden voor en door de buurt georganiseerd.
brinkhuis
Bereikbaarheid Brinkhuis:
Landbouwstraat 63, 1097 TM Amsterdam
020 4620331, 0649356346,
jwatson@dynamo-amsterdam.nl