Springlevende Wijk Betondorp

Gezien de hoge gemiddelde leeftijd van de bewoners, kent Betondorp specifieke problematiek: eenzaamheid en fysieke achteruitgang met alle problemen van dien. Het Stadsdeel, woningbouwverenigingen en partners in de buurt zoeken naar mogelijkheden om ouderen zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat zij zelfstandig in de buurt kunnen blijven wonen.

funky2
Optreden tijdens het Hartjesfestival

De Academie van de Stad speelt een belangrijke rol in dit geheel. In Betondorp wonen een aantal studenten volgens de “Springlevende Wijk” formule, waarbij studenten zelf projecten opzetten. Het gaat om leefbaarheid en participatie. In ruil daarvoor krijgen ze een woning met huurkorting. Zo is het huis, waar Cruijff de eerste twaalf jaren van zijn leven woonde, ook nuttig bewoond, dat wil zeggen: goed voor de studenten en goed voor de wijk.

Aldus werd de Facebook Pagina “Springlevende Wijk Betondorp” in het leven geroepen, die een duidelijk verbindend effect heeft in de buurt. Maar ook worden tuintjes opgeknapt en recentelijk werd het Hartjesfestival georganiseerd, evenals de buurtBBQ op Onderlangs. Helaas bestaat Springlevende Wijk Betondorp inmiddels niet meer. Maar de Facebookpagina is nog steeds met veel succes in de lucht.

bbq2
BBQ op Onderlangs