De Zuiveltuin

zuivel3kl
moestuintjes in de Zuiveltuin

Op 22 mei 2016 werd door portefeuillehouder Nevin Ozùtok officieel de Zuiveltuin geopend op het Zuivelplein met een groot feest. De tuin is bedacht door buurtbewoners, die het project zonder subsidie maar met veel hard werken en veel hulp realiseerden. Het doel is, naast het bezig zijn in de natuur en het leren van anderen, natuurlijk ook het ontmoeten van buurtgenoten. Het Zuiveltuinteam vond het “bankhangen” uit, een zondag, eens in de maand gezellig met z’n allen in de tuin zitten en proeven van wat er allemaal van de tuinopbrengst gemaakt kan worden. Kleine moestuintjes, door buurtbewoners onderhouden, ook door kinderen, maken van de Zuiveltuin een plek van ontmoeting. Kijk op de Facebookpagina van de Zuiveltuin.